Cégünkről

PRESIDENTE KFT.


A PRESIDENTE Kft-t 1995. szeptember 1-jén olyan szolgáltatások nyújtására alapítottuk - vagyonvédelem, biztonságtechnika, oktatási tevékenység -, melyek megfeleltek az aktuális gazdasági és piaci igények elvárásainak.


1997-ben létrehoztuk a Revitalizációs ágazatot, tűzszerészeti műszeres talajvizsgálat, lőszer-, és robbanószerkezet mentesítésre.


A Revitalizációs ágazat tevékenységével szorosan összefügg a tűzszerészeti műszeres talajvizsgálatot megelőző növényzet szakszerű eltávolítása, ezért tevékenységi körünket tovább bővítettük bozót-, és cserjeirtással, kaszálással, erdőirtással, fakivágással, gallyazással, nyiladéktisztítással elektromos villanyvezetékek területén.


Az utóbbi néhány évben – tekintettel az autópályák, autóutak, hidak építésére, rekonstrukciójára – egyre komolyabb igény mutatkozott ideiglenes hidak működtetésére, üzemeltetésére, valamint búvár tűzszerészeti munkák elvégzésére.


Igazodva a szolgáltatási igényekhez, Társaságunk tevékenységi körében felvállalta ideiglenes hidak (pontonhidak) működtetését.


Az épületbontás, földmunka, hulladékszállítás, mint szolgáltatások, szintén a tevékenységeinkhez tartoznak, melyeket számos épületbontási és ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása tett indokolttá.


NÖVÉNYZETIRTÁS, BOZÓT-ÉS CSERJEIRTÁS, VILLAMOS SZABADVEZETÉKEK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉBEN TARTÓS TISZTÁNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK


RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TECHNIKAI ERŐFORRÁSOK


 • Összkerék meghajtású terepjárók, mikrobuszok, személygépkocsik,

 • az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő megkülönböztető jelzés használatára jogosult tehergépjárművek

A FLOTTA
 • STIHL fűkaszák, bozótvágók,

 • STIHL láncfűrészek,

 • STIHL magassági ágvágók,

 • kitűző, jelző, és mérőeszközök,

 • terelőkúpok, jelzőtáblák,

 • FENDT, FIAT, LANDINI erőgépek,

 • FAE adapterek

GALLYAZÁS, FAKIVÁGÁS


Tevékenységünket az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet rendelkezéseire, a körzeti erdőtervek, az erdőgazdálkodási üzemtervek, az éves erdőgazdálkodási tervek rendelkezéseire figyelemmel folytatjuk.

A fák védelméről szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően a fakivágási szándékot a kivágás tervezett időpontját megelőzően harminc nappal - az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi kerület) jegyzőjének előzetesen bejelentjük.

A bejelentésben megjelöljük a kivágandó fa helyét, darabszámát, faját, átmérőjét és igazoljuk a fával való rendelkezési jogosultságot. A fakivágást kizárólag engedély birtokában kezdjük meg.Társaságunk fakitermelési szolgáltatásai az alábbiak:


Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása,

Fadöntés,

Legallyazás, szállításra alkalmas darabolás,

Összeszedés, depóniába rakás,

Terepegyengetés,

Nem értékesíthető anyag lerakóhelyre szállítása.GALLYAZÁS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓVALGALLYAZÁS ALPINTECHNIKÁVAL

GALLYAZÁS EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰVEL

KISFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSVEZETÉK TERÜLETÉN
GALLYAZÁS EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰVEL

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSVEZETÉK TERÜLETÉN
GALLYAZÁS TIMBERLAND OLDALÁGVÁGÓ GÉPPEL

NAGYFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSVEZETÉK TERÜLETÉN

FAKIVÁGÁS

A PRESIDENTE KFT. SZÁRZÚZÓ TECHNOLÓGIÁJÁNAK ALKALMAZÁSA, GYOM-, BOZÓT- ÉS CSERJEIRTÁS

A Presidente Kft. célja, hogy a gyom-, bozót- és cserjeirtás esetén a leghatékonyabban és legeredményesebben végezze el a feladatot. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük technológiánkat és technikai eszközeinket.

A jelenlegi legkorszerűbb eszközünk az erdészeti-, mezőgazdasági- szárzúzó, valamint talajmaró berendezésünk, amely az ismert technológiák között a leghatékonyabb és a leggazdaságosabb.A szárzúzó technológia alkalmazása

Folyamatos géppark fejlesztésünknek köszönhetően, képesek vagyunk a jelenleg elérhető leghatékonyabb eszközzel elvégezni a gyom-, bozót- és cserjeirtást nagy, kiterjedt:

 • külterjes összefüggő sík területeken;

 • elhanyagolt, bozótos területeken,

 • erdészeti területeken;

 • külterjes összefüggő, meredek rézsűn;

 • balesetveszélyes, nagyfeszültségű távvezetékek alatt egyaránt.


FENDT TRAKTORHOZ CSATLAKOZTATOTT FAE TÍPUSÚ SZÁRZÚZÓ GÉP MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN
SZÁRZÚZÁS UTÁNI MUNKATERÜLETEK


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a NATO AQAP-2120 normatív dokumentum követelményeinek megfelelő Integrált Minőségirányítási Rendszer működtetésén túl Társaságunk rendelkezik „NATO Beszállításra Alkalmas” tanúsítvánnyal, KIR, MEBIR rendszerekkel, valamint a tűzszerészeti átvizsgálási tevékenységhez szükséges MKEH engedéllyel.

Tűzszerészet

A Presidente Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Kft. 1995. évi alapításakor vagyonvédelmi, biztonságtechnikai, oktatási tevékenységet szolgáltatott.


1997-ben a Revitalizációs ágazat létrehozásával megkezdte működését a tűzszerészeti átvizsgálás, műszeres talajvizsgálat, lőszer-, és robbanószerkezet mentesítési szolgáltatás.


A tevékenységgel szorosan összefügg a tűzszerészeti átvizsgálást, műszeres talajvizsgálatot megelőző növényzet szakszerű eltávolítása, ezért szolgáltatásainkat tovább bővítettük a bozót-, és cserjeirtással, területgondozással, kaszálással, erdőirtással, a villamos szabadvezetékek biztonsági övezetében gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási munkákkal.


Tekintettel az autópályák, autóutak, hidak építésére, rekonstrukciójára – egyre komolyabb igény mutatkozott ideiglenes hidak működtetésére, üzemeltetésére, valamint búvár tűzszerészeti munkák elvégzésére.


Igazodva a szolgáltatási igényekhez, Társaságunk tevékenységi körében felvállalta ideiglenes hidak (pontonhidak) működtetését.


Az épületbontás, földmunka, hulladékszállítás, mint szolgáltatások, szintén a tevékenységeinkhez tartoznak, melyeket számos épületbontási és ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása tett indokolttá.


TŰZSZERÉSZETI ÁTVIZSGÁLÁS, MŰSZERES TALAJVIZSGÁLAT,

ROBBANÓSZERKEZET MENTESÍTÉS


Az elmúlt 18 évben a PRESIDENTE Kft. Revitalizációs ágazatának munkatársai több tízmillió m² terület tűzszerészeti átvizsgálását, robbanószerkezet mentesítését végezték el Magyarország területén.


A robbanótestek nagy része a II. világháborúból visszamaradt, katonai eredetű, különböző típusú és méretű bombák, aknák, gránátok, lőszerek.Az átvizsgált területeken feltalált robbanótestek mennyisége meghaladja a 600.000 kilogrammot!


TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:


Utak, autóutak, autópályák, közművezetékek nyomvonalának építését

megelőző tűzszerészeti műszeres talajvizsgálata 0-6 méter mélységig.

Volt honvédségi objektumok, laktanyák, lőterek, repülőterek, építési területek, lakóparkok mélyépítési munkálatait megelőző tűzszerészeti műszeres talajvizsgálata 0-6 méter mélységig.Régészeti lelőhelyek területének feltárását megelőző tűzszerészeti átvizsgálása 0-6 méter mélységig.
A PRESIDENTE KFT. MUNKAVÉGZÉSÉHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ GÉPJÁRMŰVEK

Összkerék meghajtású terepjárók


A PRESIDENTE KFT-NÉL TŰZSZERÉSZETI ÁTVIZSGÁLÁSRA ALKALMAZOTT MŰSZEREK, ESZKÖZÖK


VALLON-EL 1301, 1302, 1302 D1 típusú differenciál magnetométer,

VALLON EVA 2000 szoftver

UPEX 740 M, UPEX 740 B, impulzus detektor,

UWEX 725 K víz alatti fémdetektor,

STIHL fűkaszák, bozótvágók,

STIHL láncfűrészek,

kitűző, jelző, és mérőeszközök.

VALLON TÍPUSÚ MÉRŐMŰSZER (EL-1301, 1302)

Ferromágneses anyagok előfordulási helyeinek meghatározására szolgáló műszer. A műszerrel felderíthetők a földfelszín alatt lévő, fel nem robbant bombák, gránátok és egyéb ferromágneses testek 6 m mélységig. A műszer súlya üzemképes állapotban 5 – 7 kg, átvizsgálható sáv szélessége 90 cm.UWEX 725 K VÍZ ALATTI FÉMDETEKTOR


Az UWEX 725 K műszer 90 méter mélységig vízhatlan. Mérési érzékenysége a 3 fokozatban állítható be. A keresési mélység függ a víz állagától, mélységtől, a vízfenék állapotától. A nagyobb tárgyakat az ovális és a szögletes keresőfej 1,5 méter mélységig érzékeli. A keret megnöveli a keresési mélységet, pl. egy 105 mm-es gránátot két méter mélységig észlel a mederfenék alatt.A PRESIDENTE KFT-NÉL ALKALMAZOTT

VALLON EVA 2000 SZOFTVERA Vallon EVA 2000 szoftver alkalmas térinformatikai adatfeldolgozásra, az ehhez szükséges VFC2 kültéri egységgel. A Vallon EVA2000 és a VFC2 felületi modul összekapcsolható bluetooth-al a Vallon EL 1302D2-vel. Rendelkezik az adatok kiértékeléséhez szükséges EVA2000 szoftver kulccsal, számítógéppel, amelyen kimutatható a ferromágneses testek elhelyezkedése, mélysége, kiterjedése digitalizál formátumban, pl. AUTO CAD/Google-Maps programra ültetve.TŰZSZERÉSZETI ÁTVIZSGÁLÁS SORÁN előtalált robbanószerkezetekMINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A Presidente Kft. dokumentált minőségirányítási rendszere kiterjed minden minőséggel kapcsolatos tevékenység szabályozására, a megrendelői igények fogadásától kezdődően a tervezés, szervezés, végrehajtás, a szolgáltatás megrendelőnek történő átadásán át a folyamatok figyelemmel kíséréséig, tökéletesítéséig.

A vezetőség gondoskodik a folyamat működéséről és szabályozásáról, valamint a teljesítés meghatározásához szükséges mérésekről és adatokról.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a NATO AQAP-2120 normatív dokumentum követelményeinek megfelelő Integrált Minőségirányítási Rendszer működtetésén túl Társaságunk rendelkezik „NATO Beszállításra Alkalmas” tanúsítvánnyal, KIR, MEBIR rendszerekkel, valamint a tűzszerészeti átvizsgálási tevékenységhez szükséges MKEH engedéllyel.

Gallyazás

Ebben a menüpontban összefoglaljuk, mit is jelent a villamosvezetékek körüli gallyazás, később bővítjük a tartalmat.

1. Nagyfeszültségű hálózatok biztonsági övezete • A biztonsági övezet terjedelme külterületen és belterületen egyaránt, vízszintes irány-ban a szélső vezetőtől mérve 13 m.
• A biztonsági övezetben ki kell vágni minden olyan fát, amely 4 m-nél magasabb, vagy 3 m-nél jobban megközelíti a vezetéket. Telepített gyümölcsösök és más mező-gazdasági kultúrák legnagyobb magassága 4 m lehet, de a vezetőktől mért legkisebb távolság 3 m kell betartani.
• Ha a tulajdonosok megkeresése során az érintett fél azt kéri, hogy a fenti minimális távolságok biztosítása helyett a fák, bokrok kivágása történjen meg, akkor azt teljesíteni kell.
• Az oszlopok lábai között, illetve a lábaktól kifelé mért 2 m távolságban nem lehetnek fák, bokrok.
• Opciós tétel: Az oszlopok lábai között, illetve a lábaktól kifelé mért 2 m távolságban totális vegyszeres gyomirtás végzése a vonatkozó előírások betartása mellett. 2. Közép- és kisfeszültségű hálózatok biztonsági övezetére vonatkozó szabályok:
A biztonsági övezetre meghatározott távolságokat a vezeték vízszintes síkjától számított függő-leges irányban is meg kell tartani a vízszintesen meghatározott biztonsági övezet teljes szélessé-gében. 2.1 Középfeszültségű szabadvezetékes hálózatok:
• Belterületen a biztonsági övezet terjedelme vízszintes irányban a szélső vezetőtől mérve 2,5 méter. A vegetációs időszak alatt megengedett, hogy a gallyak a biztonsági övezetben 1,5 méterre megközelítsék a vezetéket.
• Külterületen a biztonsági övezet terjedelme vízszintes irányban a szélső vezetőtől mérve – a lombkorona kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén is - 5 méter. A vegetációs időszak alatt megengedett, hogy a gallyak a biztonsági övezetben 2 méterre megközelítsék a vezetéket.
• A fenti biztonsági övezeteken belül a fák, fasorok, bokrok, mezőgazdasági kultúrák magassága max. 4 méter lehet.
• Az építendő, vagy meglévő hálózat oszlopainál, azok külső alkotójától mért 1 m-en belül biztosítandó a gallymentesség, az oszlop mászhatósága.

2.2 Kisfeszültségű csupasz szabadvezetékes hálózatok:
• Belterületen és külterületen a biztonsági övezet terjedelme vízszintes irányban a szélső vezetőtől – a lombkorona kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén is - mérve 1 méter. A vegetációs időszak alatt megengedett, hogy a gallyak a biztonsági övezetben 0,3 méterre megközelítsék a vezetéket.
• Ezen biztonsági övezeten belül a fák, fasorok, bokrok, mezőgazdasági kultúrák magassága max. 4 m lehet.
• Az építendő, vagy meglévő hálózat oszlopainál, azok külső alkotójától mért 1 m-en belül biztosítandó a gallymentesség, az oszlop mászhatósága.

2.3 Kisfeszültségű szigetelt szabadvezetékes hálózatok és csatlakozó vezetékek
• A vezeték a fák ágai között is áthaladhat, de a vegetációs időn kívül, a gallyazást kö-vetően 0,2m-en belül nem lehet faág.

Galéria

×

Partnerek

Snow
Forest
Snow
Forest

A Széchenyi Program 2020 lehetőséget biztosít cégünk fejlesztésére

Kedvezményezett neve: PRESIDENTE Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: „Technológiai fejlesztés a Presidente OKISZ Kft.-nél”
Szerződött támogatás összege: 209 300 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 70%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.16-22-2023-03672

Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja, szükségessége: A tervezett projekt indoka a megrendelők által támasztott egyre nagyobb minőségi és mennyiségi követelmények teljesítése. A megrendelők biztonságos kiszolgálásához szükséges a kapacitás növelése, azaz olyan eszközök beszerzése, amivel az igényeknek megfelelő szolgáltatások nyújthatók. Emelőkosár, kézi magassági gallyazó. Hazai áramszolgáltatói csoportok (MVM, EON, OPUS) a minőségi és folyamatos energia-szolgáltatás biztosítása érdekében a szélsőséges időjárási körülmények miatt növelik a vezetékek biztonsági övezetének tisztántartására vonatkozó elvárásaikat, ezen belül a vezetékek feletti tér teljes fa és ágmentességét várják el. Ehhez szükséges a 15-30 m közötti magasságban a biztonságos gallyazási tevékenység biztosítása, egyrészt a munkatárs 15-25 m-es munka-magasságba történő emelése, másrészt a lombkorona kertészeti gallyazásához teleszkópos motoros magassági ágvágóval a gyors és minőségi vágás biztosítása, valamint a lombkorona terjedelme miatt 3-4 m-es távolságból történő gallyazás végrehajtása egyben az áram alatti vezetékek kritikus megközelítése nélkül.

Kertészeti gallyazás indokoltsága: A biztonsági övezet fokozott tisztántartására vonatkozó áramszolgáltatói elvárások az önkormányzatok részéről akkor akceptálhatóak, ha a fák élettartamát nem kockáztatja, városképet nem rontó módon kerül végrehajtásra. Ezen két igény miatt a telepített „gömbfák”, illetve terjedelmük miatt védelmet élvező fák csak kertészeti gallyazással kezelhetőek.

A vállalkozás főbb céljai: A folyamatos technológiai fejlesztés által a szolgáltatás minőségének javítása, a kapacitásnövelés révén a versenyképesség növelése, szervezettebb munkamenet biztosítása. A piaci pozíció, illetve a munkahelyek biztonságának erősítése.

Megvalósuló projektelemek, szakmai tartalom, fejleszteni kívánt termelési technológia: A fejlesztés racionalitása a megrendelői igények alapján megalapozott. A beruházás javítja a cég technológiai felkészültségét, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságát. Az emelőkosár alkalmazásával magasabb kvalifikáltságú (emelőgép kezelői és belterületi fakitermelői végzettségű) munkatársak száma bővül, a szolgáltatás specifikuma miatt az eddig ki nem elégíthető igények megrendeléssé fordulnak, végrehajtás mennyisége is bővül. Az időigényes és nagy felkészültséget igénylő, ebből adódóan magas fajlagos költségű alpintechnikás gallyazással szemben, gyorsabb, biztonságosabb, költséghatékonyabb gallyazást tesz lehetővé.

Költségelemek kapcsolódása a fejlesztendő tevékenységhez: A 81.30 Zöldterület-kezelés TEÁOR-hoz kapcsolódó termelési kapacitásbővítés valósul meg. A 15 m feletti emelőmagasságú emelőkosárral az eddig nem elvégezhető, vagy a jelentős munkavédelmi kockázattal és fajlagosan költséges alpintechnikával (famászással) és a vezeték kikapcsolása mellett elvégezhető gallyazási feladatok a fejlesztés révén a magas emelőmagasságú emelőkosárral biztonságosan, gyorsan és költséghatékonyabban végezhető el.

A beruházás javítja a cég technológiai felkészültségét, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságát.

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form